Francesca Borrell, la meva rebesàvia, a finals de 1880s.